Fastpris strøm

Fastpris strømavtale er en strømavtale der du og strømleverandøren blir enige om fast strømpris for en periode.Du slipper kraftige prisendringer,men i motsetning til spotpris strømavtale vil du betale noe mer for året under ett.