Forskjellige strømavtaler

Strømavtaler er avtalen du inngår med din strømleverandør.
Hvilke strømavtale du inngår med strømleverandøren avgjør
hvor mye du betaler for strømmen og bindingstid.
Det å velge riktig strømavtale er ikke alltid like enkelt.
Det beste utgangspunktet en kan ta for å velge riktig
strømavtale er å se på sin budsjett.

null

Spotpris strøm

null

Fastpris strøm

null

Variabel strømpris