GUDBRANDSDAL ENERGI AS

Beskrivelse

Social Innkjøpspris, Spotpris Goo 15, Kvitfjell WC Timespot, Social Variabel, Variabel Goo 15, Markedskraft (spotpris), Kvitfjell World Cup Variabel, Variabel Kraftpris