Finnås Kraftlag SA

Beskrivelse

Kraft til innkjøpspris (forbruksveid spotpris)